HA 500-MK2

HA 500-MK2

8,600,000/Cái
HA 700-MK2

HA 700-MK2

10,750,000/Cái
HA 900-MK2

HA 900-MK2

11,900,000/Cái
LOA ZLX 15P

LOA ZLX 15P

14,100,000 đồng / cái
LOA ZLX 12

LOA ZLX 12

16,050,000 đồng / cặp
LOA ZLX 15

LOA ZLX 15

20,250,000 đồng / cặp
Ampli Karaoke AS-501

Ampli Karaoke AS-501

7.590.000 đồng / 1 cái
Loa Karaoke PS-801

Loa Karaoke PS-801

7.920.000 đồng / 1 cặp
Loa Karaoke PS-802

Loa Karaoke PS-802

10.560.000 đồng/1cặp
Ampli Ekars SP120@

Ampli Ekars SP120@

3.350.000/1cái
MG 10XU

MG 10XU

6.100.000 / Cái
MG 12XU

MG 12XU

8.600.000 / Cái
MG 16XU

MG 16XU

12.800.000 / Cái
MG 20XU

MG 20XU

17.100.000 / Cái
PA 506N GOLD

PA 506N GOLD

8.900.000 / Cái
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN